Polityka prywatności effidea.eu

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie powierzając swoje dane Właścicielowi. 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych w ramach strony internetowej. 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa jak i obowiązki Właściciela w zakresie przetwarzania tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies. 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Pan Jan Przejczowski zamieszkały w Głogowie, zwany dalej „Właścicielem”. 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w celu:
1) Prawidłowego wykonania usługi;
2) Przedstawienia oferty handlowej;
3) Przedstawienia propozycji zawarcia umowy;
4) Marketingu bezpośredniego i pośredniego. 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
A. Zawarcia umowy;
B. Dokonania rozliczeń;
C. Dostarczenia zamówionej usługi;
D. Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich. II. Rodzaj danych

    1. Administrator przetwarza następujące dane których podanie jest niezbędne do:
      1) Dokonywnaia zakupów towarów i usług. 2) Prowadzenia procesów marketingowych. 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrotnależności następuje bezpośrednio na rachunek bankowych Użytkownikaprzetwarzane są także dane dotyczące numeru tego rachunku.

MENU

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając dalej ze strony zgadzasz się na ich użycie.